Planetarium w szkole

W drodze do gwiazd” to projekt edukacyjny z zakresu astronomii skierowany do uczniów klas: IV, V i VI szkół podstawowych. Projekt został dostosowany dla klas IV – VI ze względu na możliwość skutecznej interakcji z uczestnikami. Brak stałych elementów w interaktywnym opracowaniu materiałów pomocniczych (np. w animacjach) pozwala prowadzącym na bardzo elastyczne przekazywanie wiedzy różnym grupom wiekowym. Część teatralna projektu jest jedynym, wyreżyserowanym elementem, jednakże ma charakter uniwersalny, dlatego może być pokazywana zarówno uczniom klas IV, jak i VI.

Projekt łączy w sposób artystyczny nowoczesne technologie z ideą Teatru w Edukacji.


Przyjedziemy do Twojej szkoły z mobilną kopułą Planetarium. Skontaktuj się z nami !