Fundacja Żywego Słowa Skaczący Słoń

Wspieramy młodych artystów - edukujemy dzieci i młodzież

Strona Główna

Fundacja Żywego Słowa Skaczący Słoń
Słoń jest jedynym nieskaczącym ssakiem, a zatem nazwa fundacji nawiązuje do wykonania rzeczy niemożliwych. Dotarcie z żywym słowem, niecodziennymi programami edukacyjnymi do dzieci i młodzieży wywodzących się z różnych środowisk oraz pomoc młodym twórcom, którzy nie zawsze wierzą w swoją moc, to nasza dewiza. Jest wiele fundacji, które niosą pomoc osobom chorym lub potrzebującym wsparcia materialnego. My swoją pracą chcemy skupić się na otwieraniu barier i roztaczaniu nowych horyzontów przed młodymi ludźmi. Pokazując im co można w życiu osiągnąć, zaszczepiając w młodych umysłach pasję do rozwoju intelektualnego i artystycznego.